Островська Г. Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі (Автореферат)
Островська Г. Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.- К., 2019, 42 с.
Островська Г. Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі
Островська Г.О. Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література). – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2019.-538 c.
Островська Г. Методика вивчення епічного твору параболічного типу
Островська Г.О. Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас)–Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: 13.00.02. – теорія і методика навчання (зарубіжна література).2004.-227с.