План дій з розвитку психологічної служби області
План дій з розвитку психологічної служби системи освіти Івано-Франківської області до 2017 року
План дій до 2017 року
План дій з розвитку психологічної служби системи освіти до 2017 року
Про діяльність служби у 2013-2014 н. р.
Методичні рекомендації УНМЦ
Впровадження факультативів та курсів за вибором
Навчальні програми факультативів та курсів за вибором з психології
Запобігання торгівлі людьми
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року"
Профілактична робота в інтернатних закладах
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та сорту України від 27.07.12 р. № 1/9-532 "Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах"
Профілактика правопорушень серед дітей та учнівської молоді
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року "
Психологічний і соціальний супровід в умовах інклюзивного навчання
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання"
Організація та впровадження "години психолога"
Нормативні документи щодо впровадження у закладах освіти "години психолога"
Про мобільний соціально-психологічний пункт
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2011 р. № 1/9-48