Нові Державні стандарти
Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 "ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти"; Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012); Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013); Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти
Витяг із державного стандарту базової і повної середньої освіти. Освітні галузі "Природознавство" та "Здоров'я і фізична культура"
Державний стандарт базової і повної середньої освіти визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її досягненні. Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.